CONTACT INFO

Veranda D4, Hyrja C dhe D

Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik),

10000 Prishtinë,

Republika e Kosovës

Mob: + (383) 44 655 373

Email: dardan.bekaj@isee-hsp.net

Office email: info@isee-hsp.net